Komitet Naukowy

Dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL
Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Małgorzata Cieślak
Instytut Włókiennictwa w Łodzi

Dr hab. inż. Dariusz Czerwiński
prof. PL Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Wojciech Franus
prof. PL Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Tomasz Garbacz
Politechnika Lubelska

Dr hab. n. med. Michał Latalski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. inż. Rafał Longwic, prof. PL 
Politechnika Lubelska

Dr hab. inż. Aneta Krzyżak
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Dr hab. inż. Marek Macko, prof. UKW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. Radosław Radzki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK
Politechnika Koszalińska

Dr hab. Sławomira Skrzypek, prof. UŁ 
Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Ewa Skwarek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie