Komitet Organizacyjny

Mgr inż. Sebastian Białasz
Politechnika Lubelska

Dr n. farm. Eliza Blicharska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL
Politechnika Lubelska

Dr Marzena Cichorzewska
Politechnika Lubelska

Dr Mateusz Drach
 

Mgr Michał Dyś
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Mgr Agnieszka Flaga
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL
Politechnika Lubelska

Mgr Radosław Krajewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr n. med. Bożena Muraczyńska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr inż. Monika Ostapiuk
Politechnika Lubelska

Mgr inż. Grzegorz Samorek
Politechnika Lubelska

Dr inż. Bronisław Samujło
Politechnika Lubelska

Dr hab. Ewa Skwarek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr n. med. Bożena Tarczydło
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr inż. Aneta Tor-Świątek
Politechnika Lubelska

Dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie