Medycyna-Diagnostyka

Program: medycyna-diagnostyka.pdf

Opłata: 50 PLN

Uczestnictwo wymaga wcześniejszej rejestracji. W trakcie rejestracji należy wybrać opłatę konferencyjną Słuchacz (0 PLN) oraz WS01: Warsztaty Medycyna-Diagnostyka (50 PLN).

 

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe: Medycyna-Diagnostyka
5 kwietnia 2018

Programy posiedzeń naukowo-szkoleniowych współorganizowanych przez KIDL, RCKiK w Lublinie oraz PTDL Oddział w Lublinie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacje w praktyce”

Miejsce: sale wykładowe Arean Lublin
Rejestracja i powitanie uczestników godz. 9
00, szkolenie godz. 1000-1400
Czas trwania pojedynczego szkolenia: 30 minSkuteczne i bezpieczne przetaczanie krwi

Diagności laboratoryjni - 2 punkty edukacyjne, Lekarze - 1,5 punktu edukacyjnego

Skuteczne stosowanie składników krwi w pilnych oraz masywnych przetoczeniach

prof. dr hab. Piotr Marek Radziwon
Krajowy Konsultant ds. transfuzjologii klinicznej
RCKiK Białystok

Koncentraty krwinek płytkowych i ich zastosowanie w lecznictwie

lek. med. Małgorzata Orzeł
RCKiK Lublin

Bezpieczeństwo biologiczne krwi mgr Jolanta Korzeniowska
RCKiK Lublin

Diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi

Diagności laboratoryjni - 2 punkty edukacyjne, Lekarze - 1 punkt edukacyjny

Nabyta hemofilia diagnostyka i leczenie

lek. Med. Magdalena Hempel
RCKiK Lublin

Postępowanie z chorymi ze skazami krwotocznymi w SOR w świetle nowego narodowego programu leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych

Wykład  sponsorowany przez firmę Roche Diagnostics Polska Sp.z.o.o.

Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wybrane nowoczesne metody diagnostyki laboratoryjnej w transfuzjologii

Diagności laboratoryjni - 2 punkty edukacyjne, Lekarze - 1 

Nowoczesne metody diagnostyki poważnego powikłania ciąży – przecieku płodowo-matczynego

dr n. med. Aleksandra Teodorczyk-Winnicka
RCKiK Lublin

Przydatność badań POCT w rozpoznawaniu i leczeniu masywnych krwotoków u pacjentów z urazami wielonarządowymi
Wykład  sponsorowany przez firmę Roche Diagnostics Polska Sp.z.o.o.

lek. med. Maciej Sztuka
lekarz-klinicysta Centrum Urazowego
mgr Arkadiusz Wnuk
koordynator POCT, diagnosta laboratoryjny
Szpital Kliniczny CMUJ Kraków