Prezentacje

Typy prezentacji

  • wykład
    • : 20 min.
    • format: ppt, pptx, odp lub pdf
  • poster 
    • format: maksymalnie A1 (orientacja pionowa)

Każdy z uczestników może przesłać abstrakty do maksymalnie trzech prezentacji.
 
Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany typu prezentacji.
 
Abstrakty i prezentacje należy przygotować w języku polskim lub angielskim.
 
Wskazówki formatowania tekstu abstraktu: wytyczne.doc
 
Piliki z abstrakatmi należy dołączyć do konta utworzonego podczas rejestracji.