Rada Naukowa

Prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN

Wiceprezes Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. PL

Politechnika Lubelska
Przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju Osiągnięć Młodych Naukowców
PAN, Oddział Lublin

Dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Przewodniczący Komisji Nauk Medycznych PAN, Oddział Lublin