Terminy

  • Koniec rejestracji uczestników: 25.03.2018
  • Termin przesyłania abstraktów: 25.03.2018
  • Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 30.03.2018