Wykłady na zaproszenie

 

Geomateriały funkcjonalne jako hybrydowe sorbenty w inżynierii środowiska

Dr hab. Tomasz Bajda, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zastosowania grafenu i nanorurek węglowych w analizie woltamperometrycznej pestycydów

Dr Mariola Brycht, Uniwersytet Łódzki

Aktywne nieorganiczno/organiczne materiały hybrydowe o zdefiniowanych właściwościach użytkowych

Dr hab. inż. Filip Ciesielczyk, Politechnika Poznańska

Zastosowanie metod analizy termicznej do badania materiałów porowatych

Dr hab. Barbara Charmas, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Innowacyjne koncepcje katalitycznej konwersji CO2

Dr hab. Wojciech Gac, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Innowacyjne materiały jako komponenty narzędzi ściernych

Dr inż. Łukasz Klapiszewski, Politechnika Poznańska

Nowoczesne metody leczenia operacyjnego deformacji kręgosłupa u dzieci

Dr hab. n. med. Michał Latalski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nanorurka węglowa jako innowacyjny, czuły na pH i pole magnetyczne nośnik leków. Badanie metodą dynamiki molekularnej

Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

Innowacyjne wykorzystanie szlamu osadowego jako prekursora materiałów stosowanych do ograniczania emisji NO2

Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Porównanie zdolności sorpcyjnych adsorbentów różnego typu w dekoloryzacji ścieków przemysłu włókienniczego

Dr hab. Monika Wawrzkiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie